Skip to main content Skip to footer

Beslut som skapar utveckling


För att ett företaget ska kunna fungera, utvecklas och skapa tillväxt fattas många beslut i det dagliga arbetet, på bolagsstämmor och i styrelser.

Besluten har olika karaktär beroende på var i utvecklingen bolaget befinner sig. Det är ofta frågor om vem som kan och ska företräda bolaget, vilket ansvar bolagets företrädare och delägare har, företagets namn eller en registrering av varumärke etc.

Besluten skapa behov formalisering och registring hos Bolagsverket. Vi hjälper dig så att regler och ramar inom bolagsrätten uppfylls på ett korrekt sätt.

Vi hjälper dig med rådgivning och vägledning i din bolagsfråga.

Anlita oss så får du tillgång till hela vår expertis och en snabb och smidig hantering av ditt bolagsärende så att bolagsrättens regler och rama uppfylls på ett korrekt sätt.

Any questions?
Contact us!

  • Your case is assigned to a business advisor.
  • We will get back to you as soon as we can!

By submitting your information you agree to our Privacy Policy

We are your reliable partner in company matters throughout the life cycle of your company.

With our high level of competence and long experience within this business area, you are in safe hands.

This website uses cookies to provide you as a visitor with optimized functionality and a better user experience and to enable us to analyze the traffic on our web pages.

Our privacy policy